Ovoce

Zelenina


Historie M.O.Z. sdružení pěstitelů

Podtitul Moravská Ovoce Zelenina


Naše družstvo bylo 9. dubna 2008 zapsáno do obchodního rejstříku a tím fakticky započalo svoji činnost. Zakládajících šest členů družstva jsou většinou menší a

střední ovocnáři, zelináři, kteří se rozhodli, že se spojí, aby dosáhli několika cílů. Například :

  • koordinace výroby s důrazem nekvalitu
  • sjednocování obchodní činnosti především u sezónního zboží
  • společná propagace
  • zefektivnění nákladů - nákup materiálu, využití strojů a skladovacích kapacit, atd.
  • neposlední řadě také využít podpory státu pro tyto organizace

Je vhodné zdůraznit, že všichni členové jsou zapojeni do programů integrovaného pěstování (příp. bio), to znamená ekologicky šetrné metody pěstování.

do programů integrovaného pěstování (příp. bio), to znamená ekologicky šetrné metody pěstování.

Družstvo si vytyčilo plán postupných kroků na pět let. V roce 2013 bychom se měli přetvořit v odbytové družstvo standardního typu.

V současné době se naši členové adaptují na obchodní pravidla družstvem M.O.Z. Od svých kolegů jsme získali zkušenosti činností takovýchto družstev a vybrali

jsme vhodné počítačové programy, které by nám měly usnadnit účetnictví. Vše by mělo být jednoduché a přehledné.

V letošním roce 2008 chceme zvládnout především účetnictví i pro potřeby SZIF. Dále budujeme informační sítě jak pro veřejnost, tak především pro členy, kde se

chceme vzájemně informovat o všem, co přináší život ovocnářů a zelinářů. Současně se snažíme prezentovat u svých stávajících odběratelů, aby věděli, že dobří

dodavatelé zůstávají a pouze se vylepšuje forma.

Již dnes nás kontaktují obchodní firmy a perspektivně nabízí spolupráci. Regionu Severní Moravy, kde působíme, chceme zaujmout solidní místo na trhu, tak

abychom uplatnili svou kvalitní produkci.

V budoucnu předpokládáme nárůst členů, produkce zboží, ale i možností balení a sladování

 

Právě zde jsou

 hosté: 15 

Aktuality

Watch The Death of Stalin Movie
Kimber Woods make a happy shopping Free Porn Pornstar Crazy Group Sex Gangbanged