Ovoce

Zelenina


Historie M.O.Z. sdružení pěstitelů

Podtitul Moravská Ovoce Zelenina


Naše družstvo bylo 9. dubna 2008 zapsáno do obchodního rejstříku a tím fakticky započalo svoji činnost. Zakládajících šest členů družstva jsou většinou menší a

střední ovocnáři, zelináři, kteří se rozhodli, že se spojí, aby dosáhli několika cílů. Například :

  • koordinace výroby s důrazem nekvalitu
  • sjednocování obchodní činnosti především u sezónního zboží
  • společná propagace
  • zefektivnění nákladů - nákup materiálu, využití strojů a skladovacích kapacit, atd.
  • neposlední řadě také využít podpory státu pro tyto organizace

Je vhodné zdůraznit, že všichni členové jsou zapojeni do programů integrovaného pěstování (příp. bio), to znamená ekologicky šetrné metody pěstování.

do programů integrovaného pěstování (příp. bio), to znamená ekologicky šetrné metody pěstování.

Družstvo si vytyčilo plán postupných kroků na pět let. V roce 2013 bychom se měli přetvořit v odbytové družstvo standardního typu.

V současné době se naši členové adaptují na obchodní pravidla družstvem M.O.Z. Od svých kolegů jsme získali zkušenosti činností takovýchto družstev a vybrali

jsme vhodné počítačové programy, které by nám měly usnadnit účetnictví. Vše by mělo být jednoduché a přehledné.

V letošním roce 2008 chceme zvládnout především účetnictví i pro potřeby SZIF. Dále budujeme informační sítě jak pro veřejnost, tak především pro členy, kde se

chceme vzájemně informovat o všem, co přináší život ovocnářů a zelinářů. Současně se snažíme prezentovat u svých stávajících odběratelů, aby věděli, že dobří

dodavatelé zůstávají a pouze se vylepšuje forma.

Již dnes nás kontaktují obchodní firmy a perspektivně nabízí spolupráci. Regionu Severní Moravy, kde působíme, chceme zaujmout solidní místo na trhu, tak

abychom uplatnili svou kvalitní produkci.

V budoucnu předpokládáme nárůst členů, produkce zboží, ale i možností balení a sladování

 

Právě zde jsou

 hosté: 12 

Aktuality

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.